ปริมาณน้ำในเขื่อน > ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 18 กรกฎาคม 2557


ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

18 ก.ค. 2557