ปริมาณน้ำในเขื่อน > ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564


ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564

1 เม.ย. 2564