ปริมาณน้ำในเขื่อน > ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 25 ธันวาคม 2557


ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 25 ธันวาคม 2557

25 ธ.ค. 2557