ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 4 ก.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 4 กันยายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 1 ก.ย. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 1 กันยายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 30 ส.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 29 ส.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 28 ส.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 25 ส.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 24 ส.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 10 ส.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 9 ส.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 7 ส.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 4 ส.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 3 ส.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 27 ก.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 25 ก.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 24 ก.ค. 2566 ปริมาณน้ำวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ดูรายละเอียด