ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 4 ธ.ค. 2566 ปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวง วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 1 ธ.ค. 2566 ปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวง วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 29 พ.ย. 2566 ปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 28 พ.ย. 2566 ปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 27 พ.ย. 2566 ปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 23 พ.ย. 2566 ปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 22 พ.ย. 2566 ปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 20 พ.ย. 2566 ปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 17 พ.ย. 2566 ปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 16 พ.ย. 2566 ปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 15 พ.ย. 2566 ปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 14 พ.ย. 2566 ปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 13 พ.ย. 2566 ปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 10 พ.ย. 2566 ปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ดูรายละเอียด
วันที่ 9 พ.ย. 2566 ปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ดูรายละเอียด