ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 10 ม.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 9 ม.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 8 ม.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 7 ม.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 6 ม.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 5 ม.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 4 ม.ค. 2564 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 ดูรายละเอียด
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 30 ธ.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 29 ธ.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 28 ธ.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 27 ธ.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 26 ธ.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 25 ธ.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด
วันที่ 24 ธ.ค. 2563 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงประจำวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 ดูรายละเอียด