ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 23 มิ.ย. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 15 มิ.ย. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 13 มิ.ย. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 12 มิ.ย. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 11 มิ.ย. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 8 มิ.ย. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 5 มิ.ย. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียด