ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 12 ก.พ. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 6 ก.พ. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 5 ก.พ. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 4 ก.พ. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 1 ก.พ. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 31 ม.ค. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 31 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 29 ม.ค. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 29 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 28 ม.ค. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 28 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 25 ม.ค. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 25 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด
วันที่ 21 ม.ค. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 21 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 18 ม.ค. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 18 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 16 ม.ค. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 11 ม.ค. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 11 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 10 ม.ค. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 10 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด
วันที่ 9 ม.ค. 2562 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวง ประจำวันที่ 9 มกราคม 2562 ดูรายละเอียด