ปริมาณน้ำในเขื่อน

วันที่ 16 ก.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 15 ก.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 10 ก.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 8 ก.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 4 ก.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 3 ก.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 2 ก.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 1 ก.ค. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ดูรายละเอียด
วันที่ 30 มิ.ย. 2557 ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ดูรายละเอียด