ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2

11 ก.ค. 2559

ไทยจัดการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 เรื่องการบริหารจัดการน้ำในสภาวะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง : บทบาทการชลประทานในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน วันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่