ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

2 พ.ย. 2564

         ด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information system : GIS) จำนวน 1 ตำแหน่ง  >>>