ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

4 มี.ค. 2563

ด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 20 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ