ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การส่งน้ำในฤดูฝน ปี 2557 ฉบับที่ 2

23 ก.ค. 2557

ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

เรื่อง การส่งน้ำในฤดูฝน ปี 2557 ฉบับที่ 2  

ณ วันที่  22 กรกฏาคม 2557