ข่าวสารประชาสัมพันธ์

30 ก.ย. 2557 สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ขนาดจุถุงละ 50 กก. หุ้มกระดาษไม่ต่ำกว่า 3 ชั้น มอก.15-2555 และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2000 ที่ทำในประเทศไทย เลขที่ ส.05/2558 มก. อ่านข่าว
30 ก.ย. 2557 สอบราคาซื้อหินย่อย เบอร์ 1 และอื่นๆ ตาม Spec.ของกรมชลประทาน จำนวน 2 รายการ เลขที่ ส.04/2558 มก. อ่านข่าว
30 ก.ย. 2557 สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ขนาดจุถุงละ 50 กก. หุ้มกระดาษไม่ต่ำกว่า 3 ชั้น มอก.15-2555 และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2000 ที่ทำในประเทศไทย เลขที่ ส.03/2558 มก. อ่านข่าว
30 ก.ย. 2557 สอบราคาซื้อหินใหญ่ ขนาด 0.20-0.30 ม.และอื่นๆ ตาม Spec.ของกรมชลประทาน จำนวน 3 รายการ เลขที่ ส.02/2558 มก. อ่านข่าว
30 ก.ย. 2557 สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อน ขนาด 38 มม.x75 มม.(4.00-5.00)x964 ม.และอื่่นๆ จำนวน 3 รายการ อ่านข่าว
10 ก.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E จ.02/2557 มก.จ. ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 อ่านข่าว
10 ก.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E จ.02/2557 มก.จ. ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 อ่านข่าว
4 ก.ย. 2557 การสำรวจข้อเท็จจริงในที่ดินจัดสรรอพยพ"ห้วยฮัก/ห้วยเกี๋ยง" อ่านข่าว
8 ส.ค. 2557 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ขวา (RMC) กม.๐+๘๘๐ ถึง กม.๕+๑๐๐ พร้อมถนนภายใน ๑ กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๒+๔๐๐ อ่านข่าว
5 ส.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ ส.022/2557 มก. ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 อ่านข่าว
1 ส.ค. 2557 งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) กม.0+880 ถึง กม.5+100 พร้อมถนนภายใน 1 กม.0+000 ถึง กม.2+400 อ่านข่าว
31 ก.ค. 2557 ราคากลาง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) กม.๐+๘๘๐ ถึง กม.๕+๑๐๐ พร้อมถนนภายใน ๑ กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๒+๔๐๐ อ่านข่าว
31 ก.ค. 2557 สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) กม.๐+๘๘๐ ถึง กม.๕+๑๐๐ พร้อมถนนภายใน ๑ กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๒+๔๐๐ อ่านข่าว
29 ก.ค. 2557 ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาด กรมชลประทาน อ่านข่าว
23 ก.ค. 2557 การส่งน้ำในฤดูฝน ปี 2557 ฉบับที่ 2 อ่านข่าว