ข่าวสารประชาสัมพันธ์

6 ต.ค. 2557 สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ขนาดจุถุงละ 50 กก. หุ้มกระดาษไม่ต่ำกว่า 3 ชั้น มอก.15-2555 และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2000 ที่ทำในประเทศไทย เลขที่ ส.16/2558 มก. อ่านข่าว
6 ต.ค. 2557 สอบราคาซื้อหินย่อย เบอร์ 1 และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ตาม Spec ของกรมชลประทาน เลขที่ ส.15/2558 มก. อ่านข่าว
6 ต.ค. 2557 สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อน ขนาด 38 มม.x75 มม.(4.00-4.50)x700 ม.และอื่่นๆ จำนวน 3 รายการ เลขที่ ส.14/2558 มก. อ่านข่าว
6 ต.ค. 2557 สอบราคาซื้อหินใหญ่ ขนาด 0.20 - 0.40 ม. และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ เลขที่ ส.13/2558 มก. อ่านข่าว
30 ก.ย. 2557 สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อน ขนาด 38 มม.x75 มม.(4.00-5.00)x800 ม.และอื่่นๆ จำนวน 4 รายการ เลขที่ ส.08/2558 มก. อ่านข่าว
30 ก.ย. 2557 สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ขนาดจุถุงละ 50 กก. หุ้มกระดาษไม่ต่ำกว่า 3 ชั้น มอก.15-2555 และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2000 ที่ทำในประเทศไทย เลขที่ ส.07/2558 มก. อ่านข่าว
30 ก.ย. 2557 สอบราคาซื้อหินย่อย เบอร์ 1 และอื่นๆ ตาม Spec.ของกรมชลประทาน จำนวน 2 รายการ เลขที่ ส.06/2558 มก. อ่านข่าว
30 ก.ย. 2557 สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ขนาดจุถุงละ 50 กก. หุ้มกระดาษไม่ต่ำกว่า 3 ชั้น มอก.15-2555 และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2000 ที่ทำในประเทศไทย เลขที่ ส.05/2558 มก. อ่านข่าว
30 ก.ย. 2557 สอบราคาซื้อหินย่อย เบอร์ 1 และอื่นๆ ตาม Spec.ของกรมชลประทาน จำนวน 2 รายการ เลขที่ ส.04/2558 มก. อ่านข่าว
30 ก.ย. 2557 สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ขนาดจุถุงละ 50 กก. หุ้มกระดาษไม่ต่ำกว่า 3 ชั้น มอก.15-2555 และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2000 ที่ทำในประเทศไทย เลขที่ ส.03/2558 มก. อ่านข่าว
30 ก.ย. 2557 สอบราคาซื้อหินใหญ่ ขนาด 0.20-0.30 ม.และอื่นๆ ตาม Spec.ของกรมชลประทาน จำนวน 3 รายการ เลขที่ ส.02/2558 มก. อ่านข่าว
30 ก.ย. 2557 สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อน ขนาด 38 มม.x75 มม.(4.00-5.00)x964 ม.และอื่่นๆ จำนวน 3 รายการ อ่านข่าว
10 ก.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E จ.02/2557 มก.จ. ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 อ่านข่าว
10 ก.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E จ.02/2557 มก.จ. ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 อ่านข่าว
4 ก.ย. 2557 การสำรวจข้อเท็จจริงในที่ดินจัดสรรอพยพ"ห้วยฮัก/ห้วยเกี๋ยง" อ่านข่าว