ข่าวสารประชาสัมพันธ์

20 ต.ค. 2557 สอบราคาซื้อหินย่อย เบอร์ 1 - ทรายหยาบ จำนวน 2 รายการ ตาม Spec ของกรมชลประทาน เลขที่ ส.25/2558 มก. อ่านข่าว
17 ต.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ ส.04/2558 มก. ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 อ่านข่าว
17 ต.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ ส.03/2558 มก. ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 อ่านข่าว
17 ต.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ ส.02/2558 มก. ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 อ่านข่าว
17 ต.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ ส.01/2558 มก. ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 อ่านข่าว
14 ต.ค. 2557 งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบังคับน้ำในลำน้ำสาขาเพื่อปริมาณน้ำ คลอง LMC จำนวน 5 แห่ง อ่านข่าว
13 ต.ค. 2557 สอบราคาซื้อดินถม (ตาม SPEC ของกรมชลประทาน) จำนวน 1 รายการ เลขที่ ส.24/2558 มก. อ่านข่าว
13 ต.ค. 2557 สอบราคาซื้อหินย่อย เบอร์ 1 - ทรายหยาบ จำนวน 3 รายการ ตาม Spec ของกรมชลประทาน เลขที่ ส.23/2558 มก. อ่านข่าว
13 ต.ค. 2557 สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 จำนวน 1 รายการ เลขที่ ส.22/2558 มก. อ่านข่าว
13 ต.ค. 2557 สอบราคาซื้อดินถม (ตาม SPEC ของกรมชลประทาน) จำนวน 1 รายการ เลขที่ ส.21/2558 มก. อ่านข่าว
8 ต.ค. 2557 เปลี่ยนแปลงประกาศเลขที่ ส.01/2558 มก. - ส.08/2558 มก. อ่านข่าว
8 ต.ค. 2557 สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ขนาดจุถุงละ 50 กก. หุ้มกระดาษไม่ต่ำกว่า 3 ชั้น มอก.15-2555 และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2000 ที่ทำในประเทศไทย เลขที่ ส.20/2558 มก. อ่านข่าว
8 ต.ค. 2557 สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ มอก.423-2530 จำนวน 4 รายการ เลขที่ ส.19/2558 มก. อ่านข่าว
8 ต.ค. 2557 สอบราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กข้ออ้อยคุณภาพ เอส.ดี. 30 มอก.20-2543 ขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ เลขที่ ส.18/2558 มก. อ่านข่าว
8 ต.ค. 2557 สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ มอก.423-2530 จำนวน 3 รายการ เลขที่ ส.17/2558 มก. อ่านข่าว