กรมชลประทานคว้า 3 รางวัล ประจำปี 2563 จากสำนักงานกพร.
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ 2563