ขอเชิญชมนิทรรศการเสมือนจริงในโอกาส 118 ปี กรมชลประทาน 13 มิถุนายน 2563
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ 2563

เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเสมือนจริง >> http://exhibition.rid.go.th/118/index.php