ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 > ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" เป็นวันที่ 10

28 ก.พ. 2561

28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 2 มอบหมายให้นายจำรัส พยอม พนักงานส่งน้ำโซนที่ 4 พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ โยตมาน พนักงานส่งน้ำโซนที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" เป็นวันที่ 10 โดยในวันนี้ เกษตรที่เข้าร่วมโครงการ ชื่อ นายโชติ ไพจิตรกุญชร เกษตรกรหมู่ที่ 9 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ใช้น้ำจากเหมืองแม่ลาย ซึ่งส่งผ่านทางคลองส่งน้ำสายใหญ่เกาะมะตัน มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 ไร่ มีบ่อน้ำ จำนวน 1 บ่อ พื้นที่ดินของนายโชติ ไพจิตรกุญชร แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว จำนวน 6 ไร่ และปลูกหอมแดง มะนาว มะม่วง ลำไย มะขามหวาน รวมไปถึงพืชผักสวนครัว อีกจำนวน 2 ไร่ เพื่อไว้รับประทานภายในครัวเรือน บางส่วนก็เอามาขาย สร้างรายได้ภายในครอบครัวอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ นายโชติ ไพจิตรกุญชร ยังได้สร้างแทงค์น้ำ สำหรับกักเก็บน้ำบาดาล ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งอีกด้วย