ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 > ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

27 ก.พ. 2561

26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 2 พร้อมด้วยนายไกรสร ธงซิว พนักงานส่งน้ำโซนที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" เป็นวันที่ 8 โดยในวันนี้ เกษตรที่เข้าร่วมโครงการ ชื่อ นายวรวิทย์  อินถา เกษตรกรหมู่ที่ 4  ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 ไร่ 54 ตารางวา นายวรวิทย์ อินถา ใช้น้ำจากคลองซอย 8 ซึ่งส่งผ่านทางคลองส่งน้ำสายใหญ่ผาแตก พื้นที่ดินของนายวรวิทย์ อินถา มีการปลูกพืชผัก สวนครัวหลากหลายชนิด อาทิ ปลูกมะนาว ผักกาด ตะไคร้ บวบ ฯลฯ มีบ่อน้ำขนาดใหญ่ สำหรับเลี้ยงปลา เพื่อไว้บริโภคและขาย ทำให้สร้างรายได้อย่างต่อเนือ่ง อีกทั้งยังมีพืชผักสวนครัวไว้รับประทานภายในครัวเรือน เป็นการลดค่าใช้จ่ายไปอีกทางหนึ่ง Replica Breitling