ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 > ข่าวกิจกรรม

 • ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" เป็นวันที่ 6

  23 ก.พ. 2561

  22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.          ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่… เพิ่มเติม > >

 • ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" เป็นวันที่ 5

  22 ก.พ. 2561

  21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.         ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่… เพิ่มเติม > >

 • ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" เป็นวันที่ 4

  21 ก.พ. 2561

  20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.          ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา… เพิ่มเติม > >

 • ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" เป็นวันที่ 3

  19 ก.พ. 2561

  19 ก.พ. 61 เวลา 13:00 น. ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2  ได้มอบหมายให้นายประสิทธิ์… เพิ่มเติม > >

 • ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" เป็นวันที่ 2

  19 ก.พ. 2561

  16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.           ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่… เพิ่มเติม > >