เลือกรายการที่ต้องการ

Facebook

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

ชม:(212)ครั้ง
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการปรับปรุง

ปรับปรุง:2017-08-24 11:13:15

~สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมการปรับปรุงความแม่นยำของข้อมูลติดตาม
สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวจากดาวเทียม
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการปรับปรุง
ความแม่นยำของข้อมูลติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวจากดาวเทียม หลังจากที่ได้ประชุมมาแล้วเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เพื่อให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและทันต่อเหตุการณ์ ขอให้ทุกโครงการดำเนินการถ่ายภาพตามจุดต่างๆ จาก Shape File พร้อม Upload ขึ้นกับระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 8 สิงหาคม 2560
โดย: rid_lp

CONTACT

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822
โทรสาร 0-5324-6402 Website:www.rid-1.com
Copy Right 2017 www.rid-1.com, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

MAP