งานพัสดุ > สอบราคา

สอบราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการภายในบริเวณที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

24 ส.ค. 2560

สอบราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการภายในบริเวณที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่