ข่าวกิจกรรม / วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงเตรียมความพร้อมการดำเนินการช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเตรียมการสำหรับงบประมาณปี พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงเตรียมความพร้อมการดำเนินการช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเตรียมการสำหรับงบประมาณปี พ.ศ. 2567

27 ก.ย. 2566

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้ นายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา นางสาวสุภัสรา ปิงอินถา พด.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายอธิการ แสนสุวรรณศรี นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและรับฟังคำชี้แจง เรื่องเตรียมความพร้อมการดำเนินการช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเตรียมการสำหรับงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ระบบ(Zoom) เพื่อการดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและแผนงานที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามแนวทางที่กองพัสดุได้แจ้งไว้ ณ ห้องประชุมนาคาภิรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่