ข่าวกิจกรรม / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เตรียมความพร้อมต้อนรับ องคมนตรี ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เตรียมความพร้อมต้อนรับ องคมนตรี ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

17 มี.ค. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น.

          นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย    นายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา และนายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี ชก.คบ.แม่กวอุดมธารา เตรียมความพร้อมต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง    และนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือ ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566