ข่าวกิจกรรม / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมเพื่อประเมินผลการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2565/66

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมเพื่อประเมินผลการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2565/66

14 มี.ค. 2566

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น.
 นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 นายบรรจบ ปันเต๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 และนายนนทวัฒน์ เข็มเงิน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2565/2566 เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร และทุกภาคส่วน พร้อมติดตามผลการเพาะปลูกพืชประจำฤดูกาลของแต่ละเขตพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา