ข่าวกิจกรรม / นำรถบรรทุกน้ำ ไปช่วยล้างทำความสะอาด ถนน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นำรถบรรทุกน้ำ ไปช่วยล้างทำความสะอาด ถนน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

6 ต.ค. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.
นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้   นายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี หัวหน้าฝ่ายช่างกล นำรถบรรทุกน้ำไปช่วยล้างทำความสะอาดเป็นวันที่ 2 บริเวณถนน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณโดยรอบ ที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัยน้ำปิง บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อรองรับต้อนรับฤดูการท่องเที่ยว และเป็นการบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชน ตามข้อสั่งการนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน และตามนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์