ข่าวกิจกรรม / จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 (Thai National Flag Day)

จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 (Thai National Flag Day)

29 ก.ย. 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น.

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าเสาธงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ซึ่งโครงการได้มีการจัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการ กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย 

    ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด