ข่าวกิจกรรม / ซักซ้อมวางแผนสำรองการใช้น้ำและตรวจความพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ

ซักซ้อมวางแผนสำรองการใช้น้ำและตรวจความพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ

29 ก.ย. 2565

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น.
นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา และ นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมเจ้าหน้าที่การประปา ซักซ้อม วางแผนสำรองการใช้น้ำและตรวจความพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนแพสูบน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นมาตรการรองรับ พายุโนรู และแผนสำรองในกรณีฉุกเฉิน พร้อมแผนเผชิญเหตุในกรณีวิกฤตตามมาตรการ 13 ขั้นตอนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างราบรื่น