ข่าวกิจกรรม / ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกแบบ สชป.1 ไปดูงานเพื่อวางแผน ออกแบบอาคารป้องกันคลองระบายเหมืองลึก

ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกแบบ สชป.1 ไปดูงานเพื่อวางแผน ออกแบบอาคารป้องกันคลองระบายเหมืองลึก

27 ก.ย. 2565

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 11.30 น.
นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกแบบ สชป.1 ไปดูงานเพื่อวางแผน ออกแบบอาคารป้องกันคลองระบายเหมืองลึก สืบเนื่องจากเมื่อช่วงวันที่ 15-18 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ลำน้ำ      แม่ออนกัดเซาะคันดินขาด ทำให้คลองผันน้ำเหมืองลึกไม่สามารถผันน้ำออกได้ ซึ่งส่งผลกระทบกับพื้นที่อำเภอสันกำแพง ปัจจุบันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้เร่งระดมเครื่องจักร บุคลากร ดำเนินการปิดคันดินที่ขาดเป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยพื้นที่อำเภอสันกำแพง คาดว่าจะแล้วเสร็จ 2-3 วันนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ 13 ข้อ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ป้องกันการเกิดอุทกภัยต่อไป