ข่าวกิจกรรม / ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ชุมชนบ้านน้อย ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ชุมชนบ้านน้อย ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

13 ก.ย. 2565

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 11.30 น.
นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้นายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา เข้าดำเนินการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ชุมชนบ้านน้อย ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากคืนวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมามีฝนตกหนักทำให้เกิดปริมาณน้ำขึ้นสูงเกรงว่าพื้นที่บริเวณนั้นจะได้รับผลกระทบ พร้อมสำรวจระดับน้ำบริเวณฝายกู่เบี้ย และระดับน้ำเขื่อนแม่ออน เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านและเกษตรกร ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด