ข่าวกิจกรรม / ให้การต้อนรับ นำเข้าร่วมชมการสาธิตการใช้ชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (SMART HYBRID MOBILE SOLAR PUMP)

ให้การต้อนรับ นำเข้าร่วมชมการสาธิตการใช้ชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (SMART HYBRID MOBILE SOLAR PUMP)

6 ก.ย. 2565

ันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น.
นายอัธยา อรรณพเพ็ชร  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มอบหมายให้      นายคมสัน วัดเข่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย    นายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี หัวหน้าฝ่ายช่างกลโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา นายพสุธร ดอนคำมูล นายช่างชลประทานชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ให้การต้อนรับ นำเข้าร่วมชมการสาธิตการใช้ชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (SMART HYBRID MOBILE SOLAR PUMP) ณ ฝายชลขันธ์พินิต (ฝายแม่ปิงเก่า) ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
เนื่องจากโครงการชลประทานลำพูน ได้รับการสนับสนุนชุดระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (SMART HYBRID MOBILE SOLAR PUMP) จากบริษัท ไอสตาร์โซลาร์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) เพื่อนำมาใช้งานในช่วงเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมขัง ซึ่งผู้ส่งมอบได้สาธิตวิธีการใช้งานและทดลองใช้เครื่องเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงคุณลักษณะของเครื่องสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่