ข่าวกิจกรรม / ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

25 พ.ย. 2564

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
         นายอัธยา อรรณพเพ็ชร   ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา  พร้อมด้วย   นายธีรพันธุ์ เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา  ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการจ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕   ใน  วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานชลประทานที่ ๑