ข่าวกิจกรรม / ประชุมติดตามผลการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน และแจ้งประชาสัมพันธ์สถานการณ์ การพร้อมวางแผนในการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง

ประชุมติดตามผลการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน และแจ้งประชาสัมพันธ์สถานการณ์ การพร้อมวางแผนในการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง

8 ต.ค. 2564

           วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 น.  นายอัธยา อรรณพเพ็ชร  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนาย    วิบูลย์ชัย สรณ์สิริพีรวัฒน์ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ (JMC)  นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน  นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2  นายชัยวัฒน์ จันทะมงคล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3  นายนนทวัฒน์ เข็มเงิน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 และ สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ (JMC) ร่วมประชุมติดตามผลการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน และแจ้งประชาสัมพันธ์สถานการณ์ การพร้อมวางแผนในการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง โดยเบื้องต้นขอความร่วมมือ งดการทำนาปรังในปีหน้า ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่