ข่าวกิจกรรม / กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรดูงานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรดูงานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

14 ก.ย. 2564

             วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10.30 น. นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย นายธีรพันธุ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา  นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา  นายสมชาย วัฒนพงษ์ สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา  นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.2.คบ.แม่กวงอุดมธารา  นายนนทวัฒน์ เข็มเงิน สบ.4.คบ.แม่กวงอุดมธารา  นายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี ชก.คบ.แม่กวงอุดมธารา  นายพสุธร ดอนคำมูล นายช่างชลประทานชำนาญงาน และนายภมร เพชระบูรณิน นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน  ได้ให้การต้อนรับนายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผจบ.ชป.1  ประธานในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรดูงานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  พร้อมนาย     ณัฐวุฒิ นากสุก ผวศ.ชป.1  นายปราณด์ จรมาศ หัวหน้าฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ  และนายชยกร นนตานอก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ

อีกทั้งสื่อมวลชน นายทรงเกียรติ ไชยศิลป์ (สำนักข่าวNBT)  นายไชยนิวัตร ธาตุอินจันทร์ (สำนักข่าวบ้านเมือง)  นางภัทรศิริ ธาตุอินจันทร์ (สำนักข่าวบ้านเมือง)  นายนิราศักดิ์ เลิศลาภ (สำนักข่าวเชียงใหม่นิวส์)  นายวสันต์ เจริญตระกูล (สำนักข่าวTNN)  และนายวราวุฒิ ทรัพย์ทอง (สำนักข่าวไทยนิวส์) เพื่อบรรยายชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ เยี่ยมชมดูงานสถานที่จริง  พร้อมให้สัมภาษณ์ และตอบข้อซักถาม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนได้นำข้อมูลจากการลงพื้นที่จริงไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้รับรู้ และเข้าใจถึงการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของกรมชลประทาน และร่วมสนับสนุนให้การดำเนินงานของกรมชลประทาน ให้เป็นไปอย่างราบรื่น และบรรลุตามวัตถุประสงค์