ข่าวกิจกรรม / ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำและดูความเรียบร้อย

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำและดูความเรียบร้อย

8 เม.ย. 2564

            นายอัธยา อรรณพเพ็ชร  ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วย นายนนทวัฒน์ เข็มเงิน  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4  เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4  ในวันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.45 น. เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำและดูความเรียบร้อยเพื่อประชุมแผนรองรับและประเมินผลการใช้น้ำแก่เกษตรกรสำหรับใช้ในการเพาะปลูก