ข่าวกิจกรรม / ประชุมประเมินผลการส่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2563/2564

ประชุมประเมินผลการส่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2563/2564

18 มี.ค. 2564

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา
ประชุมประเมินผลการส่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2563/2564

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น.
     นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมคณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC) ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ นายอำเภอ นายกเทศมนตรี และกำนันในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมประเมินผลการส่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2563/2564 เพื่อประเมินผลการใช้น้ำพร้อมติดตามผลการเพาะปลูกพืชประจำฤดูกาลของแต่ละเขตพื้นที่ โดยมี นายอัธยา อรรณพเพ็ชร   ผคบ.แม่กวงอุดมธารา เป็นประธานการประชุม