ข่าวกิจกรรม > โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ประจำปี พ.ศ. 2563

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ประจำปี พ.ศ. 2563

22 ต.ค. 2563
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น.
           นายธีรพันธุ์  เด็ดขาด  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้มไม้ไว้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติมาโดยต่อเนื่องทุกปี