ข่าวกิจกรรม > โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหม่ชลประทานชูชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหม่ชลประทานชูชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

18 ต.ค. 2563

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.30 น.

      นายธีรพันธุ์  เด็ดขาด   หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการฯ และ ชาวชุมชนในพื้นที่   ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหม่ชลประทานชูชาติ  ประจำปี 2563    โดยมีนายเจนศักดิ์  ลิมปิติ   ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1   เป็นประธานในพิธี เพื่อนำปัจจัยในการทอดกฐินครั้งนี้สมทบบูรณะกุฏิสงฆ์ซึ่งได้ชำรุดทรุดโทรมลงให้ดีขึ้น เพื่อเป็นที่อยู่ของพระภิกษุสามเณรทั้งหลายต่อไป