ข่าวกิจกรรม > โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหม่ชลประทาน ประจำปี 2563

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหม่ชลประทาน ประจำปี 2563

17 ต.ค. 2563
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.
           นายธีรพันธุ์ เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการฯ และ ชาวชุมชนในพื้นที่หมู่ 9 หมู่ที่11 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหม่ชลประทาน ประจำปี 2563 โดยมีนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค1 เป็นประธานในพิธี เพื่อสร้างอุโบสถ เป็นที่สังฆกรรมของพระภิกษุ และเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายพระธรรมวินัยสืบไป