ข่าวกิจกรรม > ประชุมหารือกำหนดแผนงานประจำปีงบประมาณ 2564

ประชุมหารือกำหนดแผนงานประจำปีงบประมาณ 2564

7 ต.ค. 2563

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา  จัดประชุมวางแผนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้การวางแผนการบริหารจัดการแผนงานประจำปีงบประมาณมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อม  โดยมี นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเป็นประธานในการประชุม