ข่าวกิจกรรม > กรมทรัพยากรธรณี เข้าศึกษาดูงานเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

กรมทรัพยากรธรณี เข้าศึกษาดูงานเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

8 พ.ย. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

     กรมทรัพยากรธรณี นำคณะผู้แทนและผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิก CCOP 15 ประเทศ  จำนวน 150 คน  เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายทางวิชาการที่แสดงรายละเอียดทางธรณีวิทยาที่สำคัญ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาดูงาน  โดยมีนายกิตติ์วริศ  ภัคเชียรโชติ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เป็นวิทยากรบรรยาย ณ อาคารอเนกประสงค์บนสันเขื่อนแม่กวงอุดมธารา