ข่าวกิจกรรม > ประชุมพิจารณาและวางแผนการส่งน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2562

ประชุมพิจารณาและวางแผนการส่งน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2562

13 ก.ย. 2562

          นายปิยภัทร  สายเมฆ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 – 4  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดประชุมเพื่อพิจารณาและวางแผนการส่งน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2562 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) กลุ่มผู้ใช้น้ำ และอาสาสมัครชลประทาน เพื่อติดตาม ประเมินผลการใช้น้ำที่ผ่านมา และวางแผนการส่งน้ำในรอบเวรต่อไป  ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

         โดยมีนายเจนศักดิ์  ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เป็นประธานในการประชุม