ข่าวกิจกรรม > ประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำ และขอความร่วมมือเกษตรกรเลื่อนการเพาะปลูก

ประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำ และขอความร่วมมือเกษตรกรเลื่อนการเพาะปลูก

23 ก.ค. 2562

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 น.

        นายเจนศักดิ์  ลิมปิติ  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา นายธีรพันธุ์  เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายชัยวัฒน์  จันทะมงคล  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ร่วมกับประธานคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง และนางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เกษตรอำเภอสันกำแพง จัดประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่   แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอสันกำแพง เนื่องจากฤดูฝนปี 2562 มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จากผลกระทบปรากฎการณ์เอลนีโญ ทำให้เกิดภัยแล้งในเขตพื้นที่เพาะปลูก ประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราปัจจุบันเหลือเพียง 43.75 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่ามีปริมาณน้ำค่อนข้างต่ำ โครงการฯ จึงขอความร่วมมือให้เกษตรกรเลื่อนการเพาะปลูกออกไปก่อน จนกว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 145 คน