ข่าวกิจกรรม / ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2562

ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2562

2 ก.ค. 2562

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น.

      นายธีรพันธุ์  เด็ดขาด ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 – 4  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.2562 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) กลุ่มผู้ใช้น้ำและอาสาสมัครชลประทาน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและทุกภาคส่วน  ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

       โดยมีนายเจนศักดิ์  ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เป็นประธานในการประชุม