ข่าวกิจกรรม > การฝึกอบรม การจัดการความรู้ (Knowledge Management) "การใช้ประโยชน์จากพลังงานเแสงอาทิตย์ (Solar Cell)"

การฝึกอบรม การจัดการความรู้ (Knowledge Management) "การใช้ประโยชน์จากพลังงานเแสงอาทิตย์ (Solar Cell)"

22 พ.ค. 2562

          วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.30 – 16.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้จัดฝึกอบรม การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้กับข้าราชการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ ๑ และกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ที่สนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในหัวข้อ การใช้ประโยชน์จากพลังงานเแสงอาทิตย์ (Solar Cell) มาช่วยในงานชลประทาน เช่น การสูบน้ำ และแสงส่องสว่าง , การปรับปรุงสระเก็บน้ำด้วยการทำ Soil Cement  และ การใช้แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเป็นแบบในการก่อสร้าง ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา โดยมีวิทยากร นายภัทรพล ณ หนองคาย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และท่านนายอำเภอดอยสะเก็ด นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร  ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้จัดฝึกอบรม การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้กับข้าราชการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ ๑ และกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ที่สนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในหัวข้อ การใช้ประโยชน์จากพลังงานเแสงอาทิตย์ (Solar Cell) มาช่วยในงานชลประทาน เช่น การสูบน้ำ และแสงส่องสว่าง , การปรับปรุงสระเก็บน้ำด้วยการทำ Soil Cement  และ การใช้แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเป็นแบบในการก่อสร้าง ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา โดยมีวิทยากร นายภัทรพล ณ หนองคาย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และท่านนายอำเภอดอยสะเก็ด นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร  ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้จัดฝึกอบรม การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้กับข้าราชการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ ๑ และกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ที่สนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในหัวข้อ การใช้ประโยชน์จากพลังงานเแสงอาทิตย์ (Solar Cell) มาช่วยในงานชลประทาน เช่น การสูบน้ำ และแสงส่องสว่าง , การปรับปรุงสระเก็บน้ำด้วยการทำ Soil Cement  และ การใช้แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเป็นแบบในการก่อสร้าง ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา โดยมีวิทยากร นายภัทรพล ณ หนองคาย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และท่านนายอำเภอดอยสะเก็ด นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร  ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย