ข่าวกิจกรรม > ร่วมเสวนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Agriculture lrrigation and water resource managemen”

ร่วมเสวนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Agriculture lrrigation and water resource managemen”

13 พ.ค. 2562

         นายเจนศักดิ์  ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา และนายธีรพันธุ์  เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “Agriculture lrrigation and water resource managemen” จากราชอาณาจักรภูฏาน และร่วมเสวนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Agriculture lrrigation and water resource managemen” ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา โดยมีนายกิตติ์วริศ  ภัคเชียรโชติ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว