ข่าวกิจกรรม > “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน”

“ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน”

26 เม.ย. 2562

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.

โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ณ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา  เพื่อนำงานบริการของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มาบริการประชาชนในพื้นที่ โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

ในส่วนของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้จัดหน่วยบริการประชาชน เพื่อให้คำแนะนำและความรู้ในด้านเกษตรแปลงใหญ่ นาเปียกสลับแห้ง และโครงการอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง โดยมี
นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 และ นายเจนศักดิ์  ลิมปิติ  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เป็นตัวแทนหน่วยงานกรมชลประทานเข้าพบปะประชาชน พร้อมกับได้รายงานสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)