ข่าวกิจกรรม > ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการท้องถิ่น วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการท้องถิ่น วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

12 มี.ค. 2562

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น.

วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการท้องถิ่น ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หรือผู้ที่ผู้บริหารมอบหมายให้รับผิดชอบ ซึ่งเข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายกิตติ์วริศ  ภัคเชียรโชติ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ ณ อาคารอเนกประสงค์สันเขื่อนแม่กวงอุดมธารา