ข่าวกิจกรรม > ลงพื้นที่ติดตามการสูบน้ำช่วยเหลือการปลูกพืชฤดูแล้ง (พื้นที่นาปรัง)

ลงพื้นที่ติดตามการสูบน้ำช่วยเหลือการปลูกพืชฤดูแล้ง (พื้นที่นาปรัง)

12 มี.ค. 2562

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

นายปิยภัทร  สายเมฆ  หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธนิต  จ่าภา  หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ และนายวิสูตร จันทร์เขียว หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ สำนักงานชลประทานที่ ๑  ลงพื้นที่ติดตามการสูบน้ำช่วยเหลือการปลูกพืชฤดูแล้ง พื้นที่ทำนาปรัง            ในเขตพื้นที่ หมู่ที่4 บ้านป่าบง และ หมู่ที่6 บ้านป่าเศร้าหนองงู ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  มีพื้นที่ปลูกข้าว  นาปรังทั้งสิ้นจำนวน 500 ไร่  ใช้แหล่งน้ำจากบ่อดินเอกชนของ นาย เกษม ปารมีศิลป์ขจร บนพื้นที่บ่อดิน 70 ไร่      เริ่มใช้แหล่งน้ำดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ 2553  โดยมีผู้สื่อข่าว ช่อง N22 (ศูนย์ข่าวภาคเหนือ) ร่วมลงพื้นที่และสัมภาษณ์เกษตรกร