ข่าวกิจกรรม > ลูกเสือและเนตรนารีสำรอง จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าศึกษาเรียนรู้เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

ลูกเสือและเนตรนารีสำรอง จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าศึกษาเรียนรู้เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

31 ม.ค. 2562

วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562

นายเจนศักดิ์  ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา และนายปิยภัทร  สายเมฆ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน  ได้ร่วมต้อนรับคณะครูและลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  พร้อมกับให้ความรู้และประโยชน์ของเขื่อนแม่กวง      อุดมธารา ในกิจกรรมคับเดย์  แก่ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ณ อาคารอเนกประสงค์ บนสันเขื่อนแม่กวงอุดมธารา