ข่าวกิจกรรม > รายงานข่าวสถานการณ์การส่งน้ำรอบเวรที่ 1

รายงานข่าวสถานการณ์การส่งน้ำรอบเวรที่ 1

31 ม.ค. 2562

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

ผู้สื่อข่าว Thai PBS , ททบ.5 และที่นี่เชียงใหม่  ได้มาติดตามสถานการณ์และปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา รอบเวรการส่งน้ำที่ 1 

ในเขตพื้นที่ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  พร้อมได้สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สวนลำไย และในเขตพื้นที่ ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ได้สัมภาษณ์ เกษตรกรผู้ปลูกมันเทศ โดยมี นายเจนศักดิ์  ลิมปิติ  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา และนายปิยภัทร  สายเมฆ 

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล