ข่าวกิจกรรม > ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ

ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ

27 พ.ย. 2561

วันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น.

    นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการดำเนินงานก่อสร้างโครงการสถานที่

พักพิงสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ ณ มูลนิธิดิอาร์ค อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่