ข่าวกิจกรรม > รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษาตรวจราชการ

รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษาตรวจราชการ

19 พ.ย. 2561

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

นายเจนศักดิ์  ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยข้าราชการ       

ร่วมต้อนรับ นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา และนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมคณะ 

เดินทางมาตรวจราชการที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา และติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา