ข่าวกิจกรรม > การปลูกต้นปอเทือง

การปลูกต้นปอเทือง

2 พ.ย. 2561

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นำรถแบ็คโฮมาเสริมการปลูก

ต้นปอเทืองตามนโยบาย บนคันคลอง LMC ส่วนที่เหลือ กับคลองซอย

1R อีกราว 1 กิโลเมตร

         ** ทั้งนี้ ขอภัยในความไม่สะดวก แก่ผู้สัญจรใช้ถนนบริเวณดังกล่าว